Asansör Bakımı Nasıl Yapılır ?

► Öncelikle asansörü taşıyan halatlar, asansör kablosu, ray pabuçları, tahrik kasnağı yivi, makine grubundaki dişli ve yataklar, somunlar ve cıvatalar kontrol edilir. Gevşemiş olan aksamlar sıkılarak sabitleştirilir. Aşınmış ve yıpranmış olan parçalar varsa duruma göre bu parçaların değiştirilmesi ya da yağlanması sağlanır.

► Asansörün sürekli yağ içinde çalışan parçalarının yağları kontrol edilir. Askı halatları, kılavuz raylar, hidrolik tamponlar, kumanda anahtarları, röleler,
  emniyet halatları ve emniyet tertibatının hareketli parçaları önce temizlenirler ve daha sonra asansör firmasının önerdiği yağ kullanılarak yağlanırlar.

► Asansör boşluğunda, makine dairesinde ve kabin üst yüzeyinde bulunan, asansörün çalışmasını tehlikeye sokacak olan yabancı maddeler temizlenir.

► Asansörün frenleme elemanları kontrol edilerek, sarsıntısız bir frenleme yapılabilmesi için gerekli olan ayarlamalar yapılır.

► Asansörün kat ayarlarının verilen sınırlarda olup olmadığı kontrol edilerek gerekli ayarlamalar yapılır.

► Asansör kapılarının çalışması kontrol edilerek, kapıların istenilen yumuşaklıkta kapanması için gerekli olan ayarlamalar yapılır.

► Asansörün röleleri kontrol edilerek, asansörü çalıştıran ve durduran kontakların basıncı kontrol edilir, yayların ayarları yapılır ve gevşek klemens vidaları sıkılır.

► Asansör enversör şalterinin kontaklarının ayarı, birbirine eşit uzaklıkta olacak şekilde yapılır ve değme basıncını sağlayan yayların ayarları yapılır.
Son olarak asansöre yapılan bakım ile ilgili bakım raporu, asansörün bakım defterine yazılır.