ASANSÖR TERİMLERİ


 Ani frenlemeli güvenlik tertibatı
 Kılavuz raylar üzerindeki frenleme hareketi ani olan paraşüt sistemi

 Araç asansörü (automobile elevator)
 Kabini ticari olmayan motorlu araçları taşıyacak boyutlarda yapılmış asansör.

 Asansör (elevator)
 Boyutları ve yapımı itibarıyla insanları da içine alacak bir kabini olan, tam düşey veya tam düşey doğrultuya 15 dereceden daha az eğimli olabilen kılavuz  raylar arasında belli duraklara insan ve yük taşıyan bir araçtır.

 Asansör boşluğu (elevator hoistway)
 Kabin ve eğer varsa karşı ağırlığın içinde hareket ettiği boşluktur. Bu boşluk; kuyu dibi, kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile sınırlıdır.

 Asansör Kuyusu
 Kabin ve varsa karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının içinde hareket ettiği boşluk. Bu boşluk genellikle kuyu dibi, kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile  sınırlıdır.

 Beyan Hızı (rated speed)
 Asansörün tasarımlandığı, mt/sn olarak ifade edilen kabin hız değeri.

 Beyan yükü
 Asansörün tasarımlandığı taşıma yükü değeri

 Dengeleme Ağırlığı
 Kabin ağırlığının tümünü yada bir kısmını dengeleyerek enerji tasarrufu yapan kütle

 Elektrik güvenlik zinciri
 Seri olarak bağlı olan elektirk güvenlik cihazlarının tümü

 En küçük halat kopma yükü
 Halat anma çapının karesi ile, halat tellerinin anma dayanımı ve halat yapısına bağlı bir katsayının çarpımına eşittir.

 Etek
 Kabin eşiği veya durak kapısı eşiğinden aşağı doğru düşey doğrultuda uzanan düzgün bir kısımdır.